You have no items in your shopping cart.

Leveringen en retours

Algemene voorwaarden "Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst"

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Bouwstocks BV hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we de bestelling aan het klaarmaken zijn voor verzending. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van de externe transporteur. Wij streven naar een levertermijn van 5 werkdagen. Dit is echter geen garantie. Indien er zich een vertraging van het levertermijn voordoet zal Bouwstocks BV de consument hiervan op de hoogte stellen.

In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na levering ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Ook staat het plaatsen van de goederen gelijk aan het aanvaarden van de goederen. Eens de goederen geplaatst zijn is retournering van de goederen niet meer mogelijk.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bouwstocks BV was geboden.

 

Algemene voorwaarden "Artikel 7: Herroepingsrecht"

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bouwstocks BV. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bouwstocks BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bouwstocks BV. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bouwstocks BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Het wordt sterk aanbevolen de goederen in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs terug te sturen en zorgvuldig met de goederen om te gaan. Aangezien de wet bepaalt dat de consument aansprakelijk is voor de waardevermindering die het gevolg is van “het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen”.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bouwstocks BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bouwstocks BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Bouwstocks BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Bouwstocks BV betaalt de Klant terug per betalingswijze waarmee de artikelen werden aangekocht. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 (zie ook artikel 5).

 Formulier voor herroeping

Goederen kunnen bij ons worden afgehaald.

Leveringen gebeuren door onze diensten of door een externe transporteur met kraanwagen of kooiaap.

Wens je om eender welke reden dan ook bepaalde artikelen of de gehele bestelling te retourneren? Breng ons binnen de 14 dagen op de hoogte van jouw beslissing en breng de artikelen daarna onbeschadigd en onverwerkt terug naar onze winkel. Je kan dit zelf doen of via eender welke transportmethode. Langer dan 14 dagen geleden? Geen paniek, contacteer ons en we zoeken samen met jou naar de beste oplossing.

Bouwstocks BV zal het aankoopbedrag inclusief btw en standaard verzendkosten terugbetalen via de betalingswijze waarmee de geretourneerde artikelen werden aangekocht. 

Artikelen die we speciaal voor jou dienden te bestellen bij de fabrikant of op maat gemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden. We zullen echter steeds ons best doen om voor een oplossing te zorgen. Je neemt best contact met ons op. Als je bepaalde artikelen na de periode van 14 dagen nog wenst te retourneren neem je ook beter even contact met ons op. Dit wordt steeds geval per geval bekeken.